Ĉielo aŭ Infero?

I’ve been working on my Esperanto at Duolingo lately, so I thought a useful project to help would be to translate my short stories into Esperanto.  It forces me to work on my vocabulary and grammar, and it’s always a good thing to expand the literature base of a language like Esperanto.  

I’m by no means an expert, so feel free to correct my Esperanto if you can help.

Enjoy!


Ĉielo aŭ Infero?

Tio estis la demando, ĉu ne?  Ĉu estis ŝi inter la elektituloj, aŭ estis ŝi damnita?  Tio estis la nur demando, ke gravis.

Ĉielo aŭ Infero?

La demando hantis ŝin, ĉasis ŝin, persekutis ŝin.  Kiam ajn ŝi pensis, ke fine ŝi eskapis ĝin, se nur dum momente, ĝi trovis ŝin denove, pekante al ŝia animo.  Ann marŝis tra la stratoj de Bostono, portante ŝia ploranta bebo, esperante, ke la ekzercado forigus la demandon el ŝia menso.

Ĉielo aŭ Infero?

Ann marŝis preter la puto.  Ŝi paŭzis.  La streso foriris ŝian vizaĝon.  Ŝiaj okuloj lumiĝis.  Ŝi promenis ĝis la puto.  Ŝi malfermis ŝiajn brakojn.  Krioj eĥis supren la ŝtonaj muroj, interrompante nur mallonge per plaŭdo.

Ĉielo aŭ Infero?

Ŝi fermis ŝiajn okulojn kaj ĝemis kun rideto.  Nun ŝi estis certa.


Thanks for reading!  If you enjoyed it, you can find more of my stories here!

Dankon ĉar vi legis!  Se vi ŝatis ĝin, vi povas trovi pli da miaj rakontoj ĉi tie!

This entry was posted in Stories and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s